Jak vybrat správné hnojivo

Minerální hnojiva

Minerální hnojiva vznikají člověkem řízenými chemickými pochody – slučováním různých látek a prvků, za účelem získání optimální kombinace vhodné pro výživu rostlin. Často jsou minerální hnojiva spojována s pesticidy a fungicidy. Toto srovnání je zcela mylné. Většina základních látek není v přírodě snadno dostupná. Proto je třeba rozkládat sloučeniny, které potřebné prvky obsahují a skládat je do rostlinami požadovaných kombinací. Není pravdou, že minerální hnojiva jsou jedovatá a zákeřná. Tato fáma je důsledkem neustálého opakování toho, že hnojiva jsou v zemědělství nadužívána, což vede ke kontaminaci půd a podzemních i nadzemních vodních zdrojů. Minerální hnojiva se bezvadně hodí pro indoor pěstování, mezi nejoblíbenější značky na trhu patří hnojiva Advanced Hydroponics nebo Canna. Jejich dávkování je jednoduché a dodají rostlinám přesně to, co potřebují. Ve vodě rozpustná tekutá hnojiva jsou ideálním řešením pro hydroponii. Umožňují namíchat koktejl potřebných živin přesně, snadno a rychle. Navíc je lze jednoduše ze systému také vypláchnout. To vám dává možnost absolutní kontroly nad jejich obsahem v pěstebním mediu. Pevná hnojiva, která se označují jako obohacovače substrátu jsou pro indoor pěstování méně vhodná, protože může snadno dojít k přehnojení. Tato hnojiva se často zapravují přímo do pěstebního media a kontrola jejich množství v jednotlivých nádobách je velmi složitá. Navíc je nelze tak snadno odstranit.

Organická hnojiva – bio hnojiva

Hlavní složkou těchto hnojiv jsou organické látky živočišného nebo rostlinného původu. Primární, sekundární biogenní prvky i stopové prvky se v tomto případě nezískávají z chemických sloučenin, ale z přírodních zdrojů. Těmito zdroji mohou být humusy, rašeliny, různé typy trusu – tyto zdroje mohou být zapraveny přímo do půdního substrátu. Pevná organická hnojiva obsahují menší koncentraci potřebných prvků, a proto je zapotřebí použít větší množství než v případě použití hnojiv tekutých. Tekutá organická hnojiva čerpají často biogenní prvky taktéž z trusu – ptačího, netopýřího, kravského, koňského, nebo z kostí, částí zetlených živočichů a přírodních látek, které přirozeně tyto prvky obsahují (chilský ledek, uhelný dehet). Např. Bat guano obsahuje netopýří trus. Tekutá organická hnojiva mají tu výhodu že se velmi snadno dávkují. Pro výrobu organických hnojiv se někdy používá masokostní moučka, která obsahuje velké množství fosforu a dusíku. Tato surovina ovšem může obsahovat i případné nemoci zvířat, ze kterých pochází. O následcích používání masokostní moučky jako základu pro hnojiva i krmiva se neustále vedou dohady. Hnojiva z masokostní moučky tedy nelze přímo doporučit. Ne všechna hnojiva, která jsou označována jako BIO jsou opravdu organická. Z výrazu BIO se stalo označení, které prodává a proto je řada výrobků označena jako Bio už v případě, že obsahuje zlomkové množství organických látek. Sázejte tedy na osvědčené tradiční výrobce, které mají dostatek certifikací, tradici a mnohaleté zkušenosti - jako například Biobizz, výrobce organických hnojiv a substrátů.

Hydroponická hnojiva

Pro pěstování v hydroponických systémech se používají vícesložková tekutá hnojiva, která growerům umožňují plnou kontrolu nad tím, které prvky a v jakém množství rostlinám dodávají. Ať už jste si zvolili hydro systém typu Autopot nebo Wilma Atami, vždy je potřeba zvolit i pěstební medium - tedy keramzit, rockwool nebo kokos... Jelikož hydroponická pěstební media neobsahují žádné chemicky aktivní látky, na rozdíl od půdních substrátů, koncentrace hnojiv v zálivce může být vyšší, než při pěstování v půdních substrátech. Některá hydroponická hnojiva lze pak použít i pro substráty, ovšem v polovičním dávkování ve srovnání s hydroponií. Vždy se informujte o tom, zda konkrétní hydroponická hnojiva lze použít i pro substráty, pokud to máte v úmyslu. Nejžádanější hnojiva pro hydroponické pěstování jsou Advanced Hydroponics a i tato hnojiva je možné použít pro pěstování v půdním substrátu.

Hnojiva pro půdní substráty

Potřeba hnojení v substrátu je odlišná od hydroponie. Půdní substráty totiž již obsahují určitý podíl živin, díky přítomnosti humus, rašeliny atd. Do substrátů lze přimíchat tuhá hnojiva. Pro substráty tedy vybírejte hnojiva, která jsou pro ně výslovně určená. Potřebné informace najdete vždy na etiketě hnojiva nebo dávkovací tabulce.


Hnojiva do kokosu

I kokosové substráty se dočkaly vlastních řad hnojiv, které svým složením nejlépe vyhovují tomuto pěstebnímu médiu. Pěstování v kokosových substrátech a rohožích je do určité míry specifické, a proto lze jen doporučit výběr hnojiv, která jsou pro kokos vyvinutá. Věřte, že kvalitní výrobci hnojiva pečlivě testují a na základě výsledků je upravují pro maximální možný účinek. Zejména začínající groweři by neměli váhat sáhnout bez okolků pro hnojivo, které je určeno pro pro jejich pěstební systém. Většinou mají označení Coco, jako například Canna Coco, nebo Plagron coco

Foliární hnojiva

Takto říkáme hnojivům, která se aplikují postřikem. Rostlina je pak nevstřebává kořeny, nýbrž prostřednictvím listů. Distribuce hnojiv přijatých listy je o něco rychlejší, ovšem snadněji může dojí k přehnojení rostlin. Při pečlivém prozkoumání nabídky výrobců hnojiv zjistíte, že postřikem se aplikují zpravidla jen doplňková hnojiva a přípravky na ochranu rostlin. Postřikové doplňky navíc obsahují úzký výběr prvků, které mají pomoci rostlinám v konkrétních případech či vývojových fázích, jako například Canna cure